Skip to the main content.

3 min read

Przepis na sukces. Studium przypadku EURO 2012

Choć porad i wskazówek jak skutecznie rozwijać i motywować zespoły jest niezliczenie wiele, warto wybierać te, które rzeczywiście poparte są danymi i doświadczeniem. W szczególności doświadczeniem osób, które przez wiele lat kierowały dynamicznymi, wymagającymi decyzyjności i sprawczości zespołami. Taką osobą jest Andrzej Kruczyński – były oficer GROM-u, a także wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Po latach współpracy z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi, gdzie dowodził operacjami w Polsce i za granicą, podczas swojego wystąpienia na konferencji OPER8IT opowiedział o tym, jakie czynniki składają się na przepis na sukces w biznesie i udowodnił, że metodyki zwinne to właśnie w siłach specjalnych mają swoje korzenie. Takie jednostki od dawna stosują zwinne metody zarządzania Agile, wnioski można więc łatwo przenieść na szybko rosnące zespoły IT i DevOps.

Dobry team to podstawa

Nie ma sukcesu bez ludzi i dotyczy to każdej organizacji – od startupu po duże przedsiębiorstwo, niezależnie od branży. Choć zbudowanie dynamicznego, zwinnego zespołu jest sporym wyzwaniem, jest jednak konieczne, jeśli chcesz odkrywać nowe poziomy rozwoju firmy. Andrzej Kruczyński przedstawił to na przykładzie swojej pracy w GROM-ie. Branża IT, a przede wszystkim takie zespoły jak DevOps, to nic innego jak sekcja bojowa sił specjalnych, która łączy w sobie Development i Operations i ma wiele wspólnego z działaniami wyspecjalizowanych oddziałów wojskowych. Różnorodny, zgrany zespół DevOps powinien więc składać się z osób o zróżnicowanych umiejętnościach i kompetencjach, dzięki czemu każda z osób wnosi do niego coś innego. Podczas wystąpienia podkreślono też rolę lidera zespołu, który powinien nie tylko wymagać, ale też – a może przede wszystkim – motywować zespół, przekonywać go do poszukiwania i testowania nowych rozwiązań. Tu pojawia się również kolejny obszar, o którym warto wspomnieć. Determinantą rozwoju, zarówno poszczególnych jednostek, jak i zespołu jako całości, jest tzw. trening z wymuszaniem błędów, czyli krótko mówiąc, symulowanie różnych sytuacji i rozwiązywanie potencjalnych problemów. Przewagę w biznesie, nie tylko w IT, daje szybkie przetwarzanie informacji, dlatego na im większą ilość wariantów jesteś przygotowany, tym lepsza i szybsza będzie Twoja reakcja na sytuacje kryzysowe. Procedury są oczywiście istotne, jednak same w sobie niewiele dają, dopóki nie zostaną przetestowane. Kluczowa jest zwinność, umiejętność dostosowania się do aktualnych warunków. Szczególnie istotne jest to w takich zespołach jak DevOps, które charakteryzują się specyficznym sposobem działania, są pewnego rodzaju jednostkami specjalnymi jak sekcje bojowe w wojskowych siłach specjalnych.

Dołącz do uczestników OPER8IT

A co z motywacją?

Jako trzy główne elementy motywujące zespół do dalszych działań Andrzej Kruczyński podaje następujące:

  1. Determinacja – chodzi tu zarówno o odwagę i zapał w dążeniu do celu, ale też sam fakt posiadania przez zespół wspólnego celu. Wszyscy jego członkowie powinni chcieć razem realizować założone cele i współpracować, aby to osiągnąć. Dzięki synchronizacji działań i współpracy zarówno w zespole, jak i między działami, zyskujemy większą siłę oddziaływania, a co za tym idzie, jesteśmy zdecydowanie bardziej skuteczni.

  2. Szczęście. Choć nie zawsze mamy wpływ na to co się dzieje, wielu ekspertów podkreśla, że sukces jest wypadkową ciężkiej pracy, talentu i właśnie szczęścia. I rzeczywiście, w biznesie również odrobina szczęścia lub jego brak może w skrajnych przypadkach zdecydować o spektakularnym sukcesie lub wielkiej porażce.

  3. Umiejętność odreagowania stresu. Specjaliści, liderzy HR czy rekruterzy coraz częściej podkreślają, jak ważny jest dobrostan pracownika i jego work-life balance. Życie rodzinne, hobby, umiejętność zrelaksowania się i opanowania emocji – im lepiej każda jednostka w zespole radzi sobie z odpowiednim zarządzaniem czasem w pracy i poza nią, tym skuteczniej będzie działał cały zespół.

New call-to-action

Zbuduj odpowiednie środowisko

Stworzenie odpowiedniego zespołu o właściwych kompetencjach to jedno, trzeba jednak pamiętać też o zbudowaniu jego członkom odpowiedniego środowiska do rozwoju i wzrostu. Poczucie stabilności i bezpieczeństwa są konieczne, aby rozwijały się motywacja i więzi między pracownikami. Dlatego tak wielkie wyzwanie stoi przed liderem zespołu – to on buduje w ludziach wolę walki i rozwija zaufanie. Nie można zapominać, że im bardziej przewidywalne środowisko, tym lepiej się w nim czujemy, tym większe nasze poczucie bezpieczeństwa i tym samym większa determinacja w dążeniu do realizowania celów.

Sprawczość, czyli silne przywództwo

I wreszcie, po zespole i odpowiednim otoczeniu biznesowym pora na silnego lidera. Dobry zespół o szerokich kompetencjach powinien być zarządzany przez osobę świadomą, która potrafi szybko podejmować decyzje na podstawie informacji o tym, co dzieje się w danym miejscu i czasie w konkretnym projekcie. Niezwykle istotna jest umiejętność koordynowania przepływu informacji, a także delegowanie poleceń w sposób budujący lojalność, motywację i chęć dalszego rozwoju w zespole i strukturach firmy. Zwinny, skuteczny lider niczego nie pozostawia przypadkowi, szczególnie w wymagających szybkiej adaptacji obszarach jak DevOps.

Podsumowanie

Podczas wystąpienia Andrzeja Kruczyńskiego wiele osób pytało o to, czy można być przygotowanym na każdy wariant i co, jeśli się nie jest. Oczywiście nie jest możliwe, aby przewidzieć każdy scenariusz i należy ten fakt zaakceptować. Nie oznacza to jednak, że należy liczyć na szczęście, gdy tylko pojawiają się problemy. Choć nie można przygotować się na wszystko, zawsze można wypróbować jedno z przygotowanych wcześniej rozwiązań. Niezbędne są zwinność i elastyczność – im więcej doświadczeń zbierzemy, tym więcej koncepcji mamy przetestowanych na wypadek awarii czy innej nieprzewidzianej sytuacji. Każde doświadczenie czegoś nas uczy i przygotowuje na kolejne trudności. Dlatego, to właśnie ciągłe testowanie i rozwój są kluczem do długoterminowego sukcesu zespołu i organizacji.

ConleaLMIT blog CTA-5

Od sztywnych ram pracy do wolności wyboru

Od sztywnych ram pracy do wolności wyboru

W ostatnich latach rewolucja w sferze pracy zdalnej i nowych modeli zarządzania firmami nabrała ogromnej prędkości. Wystąpienie Eli Bondy, Head of...

Read More
Wybrano IT Managera roku 2023

Wybrano IT Managera roku 2023

Środowisko IT przyznało coroczne nagrody w konkursie IT Manager of Tomorrow Awards. Tytuł Managera IT roku 2023 otrzymał Łukasz Niedzwiedzki z firmy ...

Read More
Jak AI zmieni kompetencje liderów i pracowników?

Jak AI zmieni kompetencje liderów i pracowników?

Rewolucja sztucznej inteligencji przekształca każdy aspekt naszego społeczeństwa, a biznes nie jest wyjątkiem. W erze cyfrowej, w której technologia...

Read More