2 min read

Premiera badania IT Workplace of Tomorrow

Kilkanaście ostatnich miesięcy przyniosło wiele zmian na rynku pracy IT. Liderzy branży mierzą się z transformacją miejsc pracy spowodowaną pandemią oraz deficytem talentów, który odczuwalny jest w momencie ogromnego popytu na usługi IT. Fundacja Let’s Manage IT postanowiła bliżej przyjrzeć się wspomnianym zagadnieniom i tak powstał raport IT Workplace of Tomorrow, będący jednocześnie oceną zmian wprowadzonych na przełomie  roku 2020 i 2021, oraz drogowskazem do ścieżki, którą powinni podążać pracodawcy w celu stworzenia workplace od tomorrow.

Poniższy raport dowodzi, że organizacje szybko i z dobrym efektem wchłonęły nowy model pracy. Zdecydowana większość postawiła na pracę hybrydową. Wybór co do proporcji pracy zdalnej, a pracy z biura pozostał jednak w większości w rękach pracowników. Różnica między systemem pracy obowiązującym przed pandemią, a w jej trakcie jest znacząca.

Raport w liczbach

Jak czytamy w badaniu, przed pandemią COVID-19, aż 67,4% organizacji IT dopuszczało tylko i wyłącznie pracę z biura. Jedynie niecałe 30% osób miało możliwość modelu hybrydowego, a tylko 3,1% mogło pracować wyłącznie z domu. Dziś te proporcje odwróciły się na korzyść modelu hybrydowego, który utrzymuje się na poziomie 82,2%.

Przed pandemią praca zdalna w sektorze technologicznym / IT była praktyką spotykaną znacznie częściej niż w innych branżach. Dominował jednak system, w którym pracownik branży IT realizował zadania zdalnie zazwyczaj 1 dzień w tygodniu, z przeznaczeniem na pracę własną / koncepcyjną. Potwierdzają to również odpowiedzi prawie połowy respondentów badania. Jednocześnie przed marcem 2020 model stacjonarny był tym, który mimo wszystko przeważał, co potwierdza 67,5% odpowiadających. Pandemia na tyle zmieniła rzeczywistość i rynek pracy, że obecnie większość branż już pracuje w modelu hybrydowym/ zdalnym lub rozważa wprowadzenie na stałe takiego rozwiązania.
Ilona Zych, HR Manager – Senior HR Business Partner, Nationale Nederlanden

Zrzut ekranu 2022-01-11 o 14.53.03

Niemniej, praca zdalna niesie za sobą pewne wyzwania, wady. Są to m.in. czynniki rozpraszające, niewygodne warunki, takie jak brak biurka czy nieergonomiczne krzesło, czy brak odpowiedniego sprzętu. Nadrzędną wartością pracy zdalnej jest jednak eliminacja dojazdów do biura, co przekłada się na sporą, zdaniem ankietowanych, oszczędność czasu.

Zrzut ekranu 2022-01-11 o 15.58.50

Co ciekawe, 66% pracowników IT uważa, że model hybrydowy ułatwia dotarcie do talentów z różnych części krajów i zwiększa możliwości rekrutacyjne. Warto również podkreślić kolejny wniosek z badania. Otóż respondenci określili, że istnieje zestaw kompetencji, które są konieczne do pracy hybrydowej. Największe znaczenie ma umiejętność organizacji własnej pracy (78,3% odpowiedzi) i wysokie poczucie odpowiedzialności (55%).

Zrzut ekranu 2022-01-11 o 16.13.57


Fundacja Let's Manage IT jest również autorem Raportu IT Manager 2020, który określa kim są "managerowie IT”? W jakich firmach pracują i z jakimi wyzwaniami codziennie się mierzą? 

Raport IT Manager 2020

Kolejne wyzwania

Zmiana modelu pracy to nie jedyne wyzwanie pracodawców IT. Niezmiennie od lat jest nim stworzenie miejsca pracy przyszłości, które będzie zgodne z oczekiwaniami pracowników.

 

Ogromną rolę w przejściu pomiędzy pełną pracą zdalną, który jest obecnie już standardem w IT a modelem hybrydowym będzie pokazanie, że nie indywidualna efektywność jest tu najważniejsza, lecz zysk we jakości współpracy zespołu (bezpośredniość, otwartość, szczerość, zaufanie). W tle natomiast rodzi się pytanie jak pracownikom remote-native, czyli tym którzy dołączyli do organizacji w trakcie wymuszonej pracy zdalnej i nie znają innej rzeczywistości zapewnić to poczucie przynależności do zespołu. To zapewne rola dla managerów a końcowo jej wypełnienie będzie mierzalne rotacją kadry. W Home Office pracodawca w Berlinie jest tak samo daleko jak w Krakowie – zaledwie kilka kroków od łóżka.
Paweł Czarny, zwycięzca konkursu IT Manager of Tomorrow Awards w kategorii Technology Leader oraz Nagrody Publiczności IT Manager, Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o.

Ponad 40% respondentów badania IT Workplace of Tomorrow zadeklarowało, że w ciągu miesiąca otrzymało kilka ofert pracy. Zdecydowanie przekłada się to na lepszą pozycję negocjacyjną pracowników względem organizacji, co warunkuje fakt, że wszyscy ankietowani spodziewają się podwyżek w ciągu najbliższego roku.

Test, w postaci zmiany modelu pracy, który przyszło zdać organizacjom na przestrzeni ostatnich miesięcy, wydaje się być zdany bardzo dobrze. To jednak nie koniec wyzwań. W kolejnych latach sam model nie będzie już tak istotny jak fakt, że przed organizacjami misja stworzenia workplace of tomorrow, które wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom pracowników.

Pobierz raport

Efekt synergii między działami HR i IT w hybrydowym świecie

Wraz z rozwojem technologii i zmianami na rynku pracy, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie pracy hybrydowej, czyli połączenia pracy...

Read More

O tworzeniu strategii IT na przykładzie grupy Allegro

O pracy nad strategią IT na przykładzie grupy Allegro, podczas konferencji IT Manager of Tomorrow opowiedział Robert Radziejewski, Team Manager – IT...

Read More

Różnorodność w Tech, czy to w ogóle możliwe?

O tym jak oddolne inicjatywy pracownicze kształtują kulturę organizacji na przykładzie Women’s Leadership Initiative w GSK podczas konferencji IT...

Read More