3 min read

Raport Manager IT 2020

Let’s Manage IT to największa w Polsce społeczność managerów IT. W konferencjach i meet-up’ach, które zorganizowaliśmy przez ostatnie 5 lat, wzięło udział ponad 2000 osób. Organizujemy konkurs IT Manager of Tomorrow Awards. Ale kim oni właściwie są ludzie, którzy określają się mianem „managerów IT”? W jakich firmach pracują i z jakimi wyzwaniami codziennie się mierzą? Jakie są kierunki ich rozwoju? Odpowiedzi na te pytania mieliśmy w głowach, ale uznaliśmy, że warto przeprowadzić rzetelną analizę tego zagadnienia. I dlatego opracowaliśmy raport Manager IT w 2020 roku.

Postawiliśmy sobie 2 cele:

  • zrobić „zdjęcie” obecnego stanu rozwoju polskich managerów IT i stworzyć punkt odniesienia dla przyszłych raportów
  • dać managerom narzędzie, dzięki któremu będą mogli zweryfikować poziom swojego rozwoju zawodowego względem branżowych trendów.

W przygotowanie badania zaangażowaliśmy liderów IT. Konsultowaliśmy z nimi zakres badania, treść kwestionariusza, czy układ pytań. Dzięki feedbackowi, który od nich dostaliśmy, mieliśmy pewność, że badanie będzie dotyczyło najistotniejszych obszarów rozwoju managerów.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy całą społeczność Let’s Manage IT - uczestników naszych wydarzeń, członków grupy Let’s Manage IT na LinkedIn i subskrybentów newslettera. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 228, które wypełniły składający się z 38 pytań kwestionariusz. O komentarz do wyników poprosiliśmy ekspertów, których opinie na temat ewolucji roli managera cenimy. Byli wśród nich finaliści i jurorzy konkursu IT Manager of Tomorrow Awards i ludzi, którzy na scenie konferencji IT Manager of Tomorrow dzielili się swoim doświadczeniem.

Pobierz pełny raport

Kim jest manager IT w Polsce?

Większość, bo ponad 60% respondentów naszego badania to ludzie, którzy swoje kariery zaczynali na przełomie lub w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia. Większość z nich ma kilkanaście lat doświadczenia zawodowego i ponad połowa co najmniej 6 lat doświadczenia na managerskim stanowisku w IT. To oznacza, że wielu z nich wchodzi w okres kariery, w którym oprócz kompetencji technicznych, coraz większą rolę odgrywają umiejętności zarządzania zespołami, procesami i usługami. Warto zwrócić uwagę na to, że spora część uczestników naszego badania reprezentowała sektor, który stanowi dzisiaj o sile polskiego IT, czyli globalne lub regionalne centra IT korporacji. To daje im możliwości wchodzenia do globalnych struktur managerskich i dalszego rozwoju. Niektórzy z naszych respondentów już w nich są i zarządzają zespołami składającymi się nawet z 500 osób. ⅓ badanych jest odpowiedzialna za pracę średniej wielkości zespołów składających się z 11-30 ludzi.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej Ciebie charakteryzuje i Twoją rolę_ Które z poniższych stwierdzeń uważasz za najlepiej określające kierunek rozwoju Twojej roli na przestrzeni najblizyszych 1-2 lat_ (1)

People leader - jakie wyzwania stoją przed managerami IT?

Managerów w rozwoju i podnoszeniu efektywności wspieramy już od ponad 10 lat. Wcześniej sami zarządzaliśmy zespołami IT w korporacjach. Wyniki badania potwierdzają zjawisko, które obserwujemy od kilku lat. Dzisiaj managerowie IT nie określają się mianem liderów technologii, jak to było jeszcze na przełomie dekad, a jako „people leader”. Na tę odpowiedź wskazała ponad połowa respondentów. Jednocześnie, zapytani o to jak ich rola zmieni się na przestrzeni najbliższych 2 lat, managerowie odpowiedzieli, że większego znaczenia nabierze to, co mieści się w określeniu „business leader”, czyli m.in. umiejętność kreowania wartości biznesowej. Z tym trendem zgodził się Michał Rączka, a podobne wnioski podczas Let’s Manage IT Live #14 prezentowała Eliza Stasińska. Według niej ta zmiana przyspieszy w efekcie zjawisk, które obserwujemy po 2020 roku.

Czego nauczył nas rok 2020?

No właśnie, 2020… To był rok wyjątkowy. Z rozmów, które odbyliśmy w październiku podczas konferencji IT Manager of Tomorrow czy z uczestnikami kolejnych edycji programu Mastermind, wiedzieliśmy, że dla zdecydowanej większości managerów IT był to dobry roku. Tak oceniło go prawie 40% managerów, którzy stwierdzili, że nauczyli się nowych rzeczy i zdobyli nowe kompetencje. Ponad 56% uczestników badania zrealizowało swoje cele na poziomie co najmniej 80%. Jeszcze więcej, bo ponad 59% z nich stwierdziło, że sytuacja związana z Covid-19 bardzo pozytywnie wpłynęła na pozycję managerów IT. Widzą dużo szans wynikających z tego, że pozycja IT w organizacjach obecnie bardzo mocno rośnie.

Oczywiście rok 2020 to nie był spacer po łące i wiązał się z konkretnymi wyzwaniami. Za największe z nich managerowie uznali utrzymanie efektywności i motywacji zespołów. Co ciekawe, masowe przejście na pracę zdalną nie wywołało dużych zmian w zakresie narzędzi, jakie managerowie wykorzystują w kierowaniu pracą zespołów. Nadal organizują statusy projektowe, cotygodniowe spotkania zespołów czy 1:1. Zmieniła się natomiast ich forma. Wzrosło też znaczenie dbania o dobre samopoczucie i psychiczny stan współpracowników. Ponad ¼ badanych przyznała, że w ich organizacjach wdrożono w tym celu specjalne programy.

Zmianę widać także w obszarach kompetencji, jakie managerowie planują rozwijać w najbliższych latach. Dzisiaj i w przyszłości w kontekście technologii będzie dominował Cloud i umiejętność sprawnego zarządzania usługami IT. Wzrośnie natomiast znaczenie kompetencji w zakresie Cybersecurity i ochrony prywatności. 57% badanych deklaruje, że będą to jedne z najbardziej pożądanych przez organizacje IT kompetencji domenowych.

Największe wyzwania roku 2021

Managerowie IT, którzy wzięli udział w naszym badaniu, w 2021 roku planują pracować nad utrzymaniem czy wręcz poprawą efektywności swoich zespołów. Niektórzy z nich zakładają, że na stałe, niezależnie od warunków zewnętrznych, wdrożą model pracy hybrydowej. Wielu z nich podkreśla, że zamierza pracować nad wzmocnieniem roli obszaru IT w organizacji, wyrażonym np. udziałem IT w 80% toczących się w firmie projektów. Stawiają sobie też cele osobiste, związane ze zdobyciem nowych kompetencji zarządczych, biznesowych czy językowych potwierdzonych certyfikatami.

Jednego możemy być pewni - managerowie IT nie będą się nudzić. Świat nie pozwoli nam stać w miejscu. A w jakim kierunku warto rozwijać siebie i swój zespół? Tego dowiesz się, czytając cały raport, do czego gorąco zachęcam!

przeczytaj pełny raportEfekt synergii między działami HR i IT w hybrydowym świecie

Wraz z rozwojem technologii i zmianami na rynku pracy, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie pracy hybrydowej, czyli połączenia pracy...

Read More

O tworzeniu strategii IT na przykładzie grupy Allegro

O pracy nad strategią IT na przykładzie grupy Allegro, podczas konferencji IT Manager of Tomorrow opowiedział Robert Radziejewski, Team Manager – IT...

Read More

Różnorodność w Tech, czy to w ogóle możliwe?

O tym jak oddolne inicjatywy pracownicze kształtują kulturę organizacji na przykładzie Women’s Leadership Initiative w GSK podczas konferencji IT...

Read More