3 min read

Raport Manager IT 2020

Let’s Manage IT to największa w Polsce społeczność managerów IT. W konferencjach i meet-up’ach, które zorganizowaliśmy przez ostatnie 5 lat, wzięło udział ponad 2000 osób. Organizujemy konkurs IT Manager of Tomorrow Awards. Ale kim oni właściwie są ludzie, którzy określają się mianem „managerów IT”? W jakich firmach pracują i z jakimi wyzwaniami codziennie się mierzą? Jakie są kierunki ich rozwoju? Odpowiedzi na te pytania mieliśmy w głowach, ale uznaliśmy, że warto przeprowadzić rzetelną analizę tego zagadnienia. I dlatego opracowaliśmy raport Manager IT w 2020 roku.

Postawiliśmy sobie 2 cele:

  • zrobić „zdjęcie” obecnego stanu rozwoju polskich managerów IT i stworzyć punkt odniesienia dla przyszłych raportów
  • dać managerom narzędzie, dzięki któremu będą mogli zweryfikować poziom swojego rozwoju zawodowego względem branżowych trendów.

W przygotowanie badania zaangażowaliśmy liderów IT. Konsultowaliśmy z nimi zakres badania, treść kwestionariusza, czy układ pytań. Dzięki feedbackowi, który od nich dostaliśmy, mieliśmy pewność, że badanie będzie dotyczyło najistotniejszych obszarów rozwoju managerów.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy całą społeczność Let’s Manage IT - uczestników naszych wydarzeń, członków grupy Let’s Manage IT na LinkedIn i subskrybentów newslettera. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 228, które wypełniły składający się z 38 pytań kwestionariusz. O komentarz do wyników poprosiliśmy ekspertów, których opinie na temat ewolucji roli managera cenimy. Byli wśród nich finaliści i jurorzy konkursu IT Manager of Tomorrow Awards i ludzi, którzy na scenie konferencji IT Manager of Tomorrow dzielili się swoim doświadczeniem.

Pobierz pełny raport

Kim jest manager IT w Polsce?

Większość, bo ponad 60% respondentów naszego badania to ludzie, którzy swoje kariery zaczynali na przełomie lub w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia. Większość z nich ma kilkanaście lat doświadczenia zawodowego i ponad połowa co najmniej 6 lat doświadczenia na managerskim stanowisku w IT. To oznacza, że wielu z nich wchodzi w okres kariery, w którym oprócz kompetencji technicznych, coraz większą rolę odgrywają umiejętności zarządzania zespołami, procesami i usługami. Warto zwrócić uwagę na to, że spora część uczestników naszego badania reprezentowała sektor, który stanowi dzisiaj o sile polskiego IT, czyli globalne lub regionalne centra IT korporacji. To daje im możliwości wchodzenia do globalnych struktur managerskich i dalszego rozwoju. Niektórzy z naszych respondentów już w nich są i zarządzają zespołami składającymi się nawet z 500 osób. ⅓ badanych jest odpowiedzialna za pracę średniej wielkości zespołów składających się z 11-30 ludzi.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej Ciebie charakteryzuje i Twoją rolę_ Które z poniższych stwierdzeń uważasz za najlepiej określające kierunek rozwoju Twojej roli na przestrzeni najblizyszych 1-2 lat_ (1)

People leader - jakie wyzwania stoją przed managerami IT?

Managerów w rozwoju i podnoszeniu efektywności wspieramy już od ponad 10 lat. Wcześniej sami zarządzaliśmy zespołami IT w korporacjach. Wyniki badania potwierdzają zjawisko, które obserwujemy od kilku lat. Dzisiaj managerowie IT nie określają się mianem liderów technologii, jak to było jeszcze na przełomie dekad, a jako „people leader”. Na tę odpowiedź wskazała ponad połowa respondentów. Jednocześnie, zapytani o to jak ich rola zmieni się na przestrzeni najbliższych 2 lat, managerowie odpowiedzieli, że większego znaczenia nabierze to, co mieści się w określeniu „business leader”, czyli m.in. umiejętność kreowania wartości biznesowej. Z tym trendem zgodził się Michał Rączka, a podobne wnioski podczas Let’s Manage IT Live #14 prezentowała Eliza Stasińska. Według niej ta zmiana przyspieszy w efekcie zjawisk, które obserwujemy po 2020 roku.

Czego nauczył nas rok 2020?

No właśnie, 2020… To był rok wyjątkowy. Z rozmów, które odbyliśmy w październiku podczas konferencji IT Manager of Tomorrow czy z uczestnikami kolejnych edycji programu Mastermind, wiedzieliśmy, że dla zdecydowanej większości managerów IT był to dobry roku. Tak oceniło go prawie 40% managerów, którzy stwierdzili, że nauczyli się nowych rzeczy i zdobyli nowe kompetencje. Ponad 56% uczestników badania zrealizowało swoje cele na poziomie co najmniej 80%. Jeszcze więcej, bo ponad 59% z nich stwierdziło, że sytuacja związana z Covid-19 bardzo pozytywnie wpłynęła na pozycję managerów IT. Widzą dużo szans wynikających z tego, że pozycja IT w organizacjach obecnie bardzo mocno rośnie.

Oczywiście rok 2020 to nie był spacer po łące i wiązał się z konkretnymi wyzwaniami. Za największe z nich managerowie uznali utrzymanie efektywności i motywacji zespołów. Co ciekawe, masowe przejście na pracę zdalną nie wywołało dużych zmian w zakresie narzędzi, jakie managerowie wykorzystują w kierowaniu pracą zespołów. Nadal organizują statusy projektowe, cotygodniowe spotkania zespołów czy 1:1. Zmieniła się natomiast ich forma. Wzrosło też znaczenie dbania o dobre samopoczucie i psychiczny stan współpracowników. Ponad ¼ badanych przyznała, że w ich organizacjach wdrożono w tym celu specjalne programy.

Zmianę widać także w obszarach kompetencji, jakie managerowie planują rozwijać w najbliższych latach. Dzisiaj i w przyszłości w kontekście technologii będzie dominował Cloud i umiejętność sprawnego zarządzania usługami IT. Wzrośnie natomiast znaczenie kompetencji w zakresie Cybersecurity i ochrony prywatności. 57% badanych deklaruje, że będą to jedne z najbardziej pożądanych przez organizacje IT kompetencji domenowych.

Największe wyzwania roku 2021

Managerowie IT, którzy wzięli udział w naszym badaniu, w 2021 roku planują pracować nad utrzymaniem czy wręcz poprawą efektywności swoich zespołów. Niektórzy z nich zakładają, że na stałe, niezależnie od warunków zewnętrznych, wdrożą model pracy hybrydowej. Wielu z nich podkreśla, że zamierza pracować nad wzmocnieniem roli obszaru IT w organizacji, wyrażonym np. udziałem IT w 80% toczących się w firmie projektów. Stawiają sobie też cele osobiste, związane ze zdobyciem nowych kompetencji zarządczych, biznesowych czy językowych potwierdzonych certyfikatami.

Jednego możemy być pewni - managerowie IT nie będą się nudzić. Świat nie pozwoli nam stać w miejscu. A w jakim kierunku warto rozwijać siebie i swój zespół? Tego dowiesz się, czytając cały raport, do czego gorąco zachęcam!

przeczytaj pełny raportCo jest ważne w budowaniu kariery IT Managera?

Bycie doskonałym w aspektach "business as usual" już nie wystarczy, aby z sukcesem rozwijać karierę Managera Jutra. W 2022 należy zawsze być gotowym...

Read More

Narzekanie, wypalenie, depresja. Jak wspierać pracowników w kryzysie?

Zaburzenia psychiczne to zagadnienie odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki. Fakt ten nikogo jednak nie dziwi, bowiem od dłuższego czasu żyjemy...

Read More

Jak IT powinno mówić, aby biznes rozumiał?

Komunikacja pomiędzy działem wykonawczym – IT, a komórką decyzyjną – biznesem, to często akcentowane w branży wyzwanie. Kto z nas nie słyszał bowiem...

Read More